Skip to main content
 1. Home
 2. Concurrentievoorwaarden

Concurrentievoorwaarden

Stovetop Toastie Maker & Toasted Sandwich Maker.

 1. Quorn Foods (de “Promoter”) houdt een gratis prijstrekking (de “Actie”) voor de onderstaande prijs (de “Prijs”). Voor de Promotie kunnen deelnemers gratis meedoen aan een prijstrekking en kans maken op Stovetop Toastie Maker & Toasted Sandwich Maker.
 2. Aan de Actie kunnen deelnemers meedoen uit Nederland. Deelnemers moeten een postadres hebben in Nederland en 18 jaar of ouder zijn. Werknemers van de Promoter, hun directe familieleden en mensen die anderszins werkzaam zijn voor de Promoter zijn uitgesloten van deelname aan de Actie. Bewijs van naam, leeftijd en adres van de deelnemende personen (elk een “Deelnemer”) kunnen vereist zijn om de identiteit te controleren.
 3. De Actie begint op 03.07.20 en de sluitingsdatum van de Actie is om middernacht op 06.07.2020 (de “Actieperiode”). Deelnames, ontvangen na de einddatum van de actieperiode van de prijstrekking, zijn niet geldig.
 4. De Actie wordt exclusief gehouden via het officiële Facebook/Instagram-kanaal van Quorn Foods Nederland. Een winnaar wordt geselecteerd op het genoemde platform.
 5. Deelnemers erkennen dat de Actie op geen enkele manier door Facebook/Instagram gesponsord, gesteund of georganiseerd wordt. Deelnemers gaan ermee akkoord Facebook/Instagram te vrijwaren van enige aansprakelijkheid in verband met de Actie.
 6. Om deel te nemen aan de Actie, moeten gebruikers de instructies volgen zoals beschreven in de actiepost op Facebook/Instagram.
 7. Aan het einde van de deelnameperiode voor de prijstrekking wordt de winnaar geselecteerd via een willekeurige trekking uit alle geldige deelnames die voor de prijstrekking tijdens de deelnameperiode zijn ontvangen.
 8. In verband met de levering van de prijs, krijgt de winnaar 72 uur om te reageren op de kennisgeving van de Promoter dat hij of zij een winnaar is. Als een winnaar niet binnen 72 uur na de kennisgeving reageert, behoudt de Promoter zich het recht voor om zijn of haar prijs verbeurd te verklaren en deze opnieuw toe te wijzen aan een door de Promoter gekozen reservewinnaar.
 9. Zodra de winnaar contact heeft opgenomen met de Promoter om de levering van zijn of haar prijs te regelen, zal de Promoter de prijs aan hem of haar bekendmaken.
 10. De prijs is niet restitueerbaar en er zijn geen contante of andere alternatieve beloningen of prijzen beschikbaar. De Promoter behoudt zich het recht voor om een alternatieve prijs van gelijke of hogere waarde te vervangen.
 11. De Promoter behoudt zich het recht voor om posts of deelnames als ongeldig te beschouwen: (a) van derden, georganiseerde groepen of automatisch gegenereerd door een computer; (b) die onvolledig, beschadigd, gewijzigd of frauduleus zijn; of (c) die niet in alle opzichten overeenstemmen met deze algemene voorwaarden. De Promoter behoudt zich het recht voor om alle acties te ondernemen die hij redelijkerwijs nodig acht om zichzelf te beschermen tegen ongeldige claims en het recht om de toekenning of levering van een prijs in te houden totdat aan dergelijke controles wordt voldaan tot zijn redelijke tevredenheid.
 12. De Promoter behoudt zich het recht voor, in redelijkheid en in overeenstemming met alle relevante wetgeving en praktijkcodes, om de voorwaarden van de promotie te wijzigen of in te trekken. De Promoter behoudt zich het recht voor om elke deelnemer te diskwalificeren als hij op redelijke gronden kan aannemen dat de deelnemer een van de regels van de promotie heeft overtreden. De beslissing van de Promoter zal definitief zijn in alle zaken die verband houden met de Actie en er zal niet met de deelnemers worden gecorrespondeerd.
 13. Door deel te nemen aan de Actie, stemmen de deelnemers ermee in om e-mails van de Promoter te ontvangen over producten, aanbiedingen en acties van Quorn en - dat als ze een winnaar zijn - haar of zijn naam wordt aangekondigd op de website van de Promoter of via de sociale media van de Promotor. De Promoter deelt de gegevens van een deelnemer niet met derden zonder de toestemming van de deelnemer, behalve voor de doeleinden van de actie of om de Promoter te helpen wat betreft de communicatie met de deelnemers. Deelnemers kunnen ervoor kiezen om geen marketingcommunicatie te ontvangen door op de 'unsubscribe'-functie te klikken in de marketing-e-mails die ze ontvangen.
 14. De Promoter is niet verantwoordelijk voor deelnames aan de actie, reacties op Facebook/Instagram of e-mailmeldingen die verloren zijn gegaan, beschadigd of vertraagd zijn als gevolg van een netwerk, computerhardware of softwarefout van welke aard dan ook.
 15. De Promoter is niet aansprakelijk voor enige schade, verlies, aansprakelijkheid of letsel (afgezien van persoonlijk letsel of overlijden veroorzaakt door nalatigheid van de Promoter) veroorzaakt door zaken die betrekking hebben op deze prijstrekking.
 16. De promotie en deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de Nederlandse wetgeving en zijn onderhevig aan de exclusieve jurisdictie van Nederlandse rechtbanken. De Promotie en deze algemene voorwaarden hebben geen invloed op de wettelijke rechten van consumenten.
 17. Quorn Foods is de handelsnaam van Marlow Foods Limited, een in Engeland geregistreerde onderneming, ondernemingsnummer 01752242, met maatschappelijke zetel te Station Road, Stokesley, North Yorkshire TS9 7AB.
 18. QUORN is een geregistreerd handelsmerk van de Promoter in het Verenigd Koninkrijk en in andere landen. Alle andere handelsmerken in de Actie zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars.

1X Hotel Chocolat Bonbon Kerstkrans

 1. Quorn Foods (de “Promoter”) houdt een gratis prijstrekking (de “Actie”) voor de onderstaande prijs (de “Prijs”). Voor de Promotie kunnen deelnemers gratis meedoen aan een prijstrekking en kans maken op 1X Hotel Chocolat Bonbon Kerstkrans.
 2. Aan de Actie kunnen deelnemers meedoen uit Nederland. Deelnemers moeten een postadres hebben in Nederland en 18 jaar of ouder zijn. Werknemers van de Promoter, hun directe familieleden en mensen die anderszins werkzaam zijn voor de Promoter zijn uitgesloten van deelname aan de Actie. Bewijs van naam, leeftijd en adres van de deelnemende personen (elk een “Deelnemer”) kunnen vereist zijn om de identiteit te controleren.
 3. De Actie begint op 02.12.2019 en de sluitingsdatum van de Actie is om middernacht op 05.12.2019 (de “Actieperiode”). Deelnames, ontvangen na de einddatum van de actieperiode van de prijstrekking, zijn niet geldig.
 4. De Actie wordt exclusief gehouden via het officiële Facebook/Instagram-kanaal van Quorn Foods Nederland. Eén winnaar wordt geselecteerd op het genoemde platform.
 5. Deelnemers erkennen dat de Actie op geen enkele manier door Facebook/Instagram gesponsord, gesteund of georganiseerd wordt. Deelnemers gaan ermee akkoord Facebook/Instagram te vrijwaren van enige aansprakelijkheid in verband met de Actie.
 6. Om deel te nemen aan de Actie, moeten gebruikers de instructies volgen zoals beschreven in de actiepost op Facebook/Instagram.
 7. Aan het einde van de deelnameperiode voor de prijstrekking wordt de winnaar geselecteerd via een willekeurige trekking uit alle geldige deelnames die voor de prijstrekking tijdens de deelnameperiode zijn ontvangen.
 8. In verband met de levering van de prijs, krijgt de winnaar 72 uur om te reageren op de kennisgeving van de Promoter dat hij of zij een winnaar is. Als een winnaar niet binnen 72 uur na de kennisgeving reageert, behoudt de Promoter zich het recht voor om zijn of haar prijs verbeurd te verklaren en deze opnieuw toe te wijzen aan een door de Promoter gekozen reservewinnaar.
 9. Zodra de winnaar contact heeft opgenomen met de Promoter om de levering van zijn of haar prijs te regelen, zal de Promoter de prijs aan hem of haar bekendmaken.
 10. De prijs is niet restitueerbaar en er zijn geen contante of andere alternatieve beloningen of prijzen beschikbaar. De Promoter behoudt zich het recht voor om een alternatieve prijs van gelijke of hogere waarde te vervangen.
 11. De Promoter behoudt zich het recht voor om posts of deelnames als ongeldig te beschouwen: (a) van derden, georganiseerde groepen of automatisch gegenereerd door een computer; (b) die onvolledig, beschadigd, gewijzigd of frauduleus zijn; of (c) die niet in alle opzichten overeenstemmen met deze algemene voorwaarden. De Promoter behoudt zich het recht voor om alle acties te ondernemen die hij redelijkerwijs nodig acht om zichzelf te beschermen tegen ongeldige claims en het recht om de toekenning of levering van een prijs in te houden totdat aan dergelijke controles wordt voldaan tot zijn redelijke tevredenheid.
 12. De Promoter behoudt zich het recht voor, in redelijkheid en in overeenstemming met alle relevante wetgeving en praktijkcodes, om de voorwaarden van de promotie te wijzigen of in te trekken. De Promoter behoudt zich het recht voor om elke deelnemer te diskwalificeren als hij op redelijke gronden kan aannemen dat de deelnemer een van de regels van de promotie heeft overtreden. De beslissing van de Promoter zal definitief zijn in alle zaken die verband houden met de Actie en er zal niet met de deelnemers worden gecorrespondeerd.
 13. Door deel te nemen aan de Actie, stemmen de deelnemers ermee in om e-mails van de Promoter te ontvangen over producten, aanbiedingen en acties van Quorn en - dat als ze een winnaar zijn - haar of zijn naam wordt aangekondigd op de website van de Promoter of via de sociale media van de Promotor. De Promoter deelt de gegevens van een deelnemer niet met derden zonder de toestemming van de deelnemer, behalve voor de doeleinden van de actie of om de Promoter te helpen wat betreft de communicatie met de deelnemers. Deelnemers kunnen ervoor kiezen om geen marketingcommunicatie te ontvangen door op de 'unsubscribe'-functie te klikken in de marketing-e-mails die ze ontvangen.
 14. De Promoter is niet verantwoordelijk voor deelnames aan de actie, reacties op Facebook/Instagram of e-mailmeldingen die verloren zijn gegaan, beschadigd of vertraagd zijn als gevolg van een netwerk, computerhardware of softwarefout van welke aard dan ook.
 15. De Promoter is niet aansprakelijk voor enige schade, verlies, aansprakelijkheid of letsel (afgezien van persoonlijk letsel of overlijden veroorzaakt door nalatigheid van de Promoter) veroorzaakt door zaken die betrekking hebben op deze prijstrekking.
 16. De promotie en deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de Nederlandse wetgeving en zijn onderhevig aan de exclusieve jurisdictie van Nederlandse rechtbanken. De Promotie en deze algemene voorwaarden hebben geen invloed op de wettelijke rechten van consumenten.
 17. Quorn Foods is de handelsnaam van Marlow Foods Limited, een in Engeland geregistreerde onderneming, ondernemingsnummer 01752242, met maatschappelijke zetel te Station Road, Stokesley, North Yorkshire TS9 7AB.
 18. QUORN is een geregistreerd handelsmerk van de Promoter in het Verenigd Koninkrijk en in andere landen. Alle andere handelsmerken in de Actie zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars.

2X set duurzame lunchboxen

 1. Quorn Foods (de “Promoter”) houdt een gratis prijstrekking (de “Actie”) voor de onderstaande prijs (de “Prijs”). Voor de Promotie kunnen deelnemers gratis meedoen aan een prijstrekking en kans maken op 1X set duurzame lunchboxen.
 2. Aan de Actie kunnen deelnemers meedoen uit Nederland. Deelnemers moeten een postadres hebben in Nederland en 18 jaar of ouder zijn. Werknemers van de Promoter, hun directe familieleden en mensen die anderszins werkzaam zijn voor de Promoter zijn uitgesloten van deelname aan de Actie. Bewijs van naam, leeftijd en adres van de deelnemende personen (elk een “Deelnemer”) kunnen vereist zijn om de identiteit te controleren.
 3. De Actie begint op 05.11.19 en de sluitingsdatum van de Actie is om middernacht op 12.11.2019 (de “Actieperiode”). Deelnames, ontvangen na de einddatum van de actieperiode van de prijstrekking, zijn niet geldig.
 4. De Actie wordt exclusief gehouden via het officiële Facebook/Instagram-kanaal van Quorn Foods Nederland. Twee winnaars wordt geselecteerd op het genoemde platform.
 5. Deelnemers erkennen dat de Actie op geen enkele manier door Facebook/Instagram gesponsord, gesteund of georganiseerd wordt. Deelnemers gaan ermee akkoord Facebook/Instagram te vrijwaren van enige aansprakelijkheid in verband met de Actie.
 6. Om deel te nemen aan de Actie, moeten gebruikers de instructies volgen zoals beschreven in de actiepost op Facebook/Instagram.
 7. Aan het einde van de deelnameperiode voor de prijstrekking wordt de winnaar geselecteerd via een willekeurige trekking uit alle geldige deelnames die voor de prijstrekking tijdens de deelnameperiode zijn ontvangen.
 8. In verband met de levering van de prijs, krijgt de winnaar 72 uur om te reageren op de kennisgeving van de Promoter dat hij of zij een winnaar is. Als een winnaar niet binnen 72 uur na de kennisgeving reageert, behoudt de Promoter zich het recht voor om zijn of haar prijs verbeurd te verklaren en deze opnieuw toe te wijzen aan een door de Promoter gekozen reservewinnaar.
 9. Zodra de winnaar contact heeft opgenomen met de Promoter om de levering van zijn of haar prijs te regelen, zal de Promoter de prijs aan hem of haar bekendmaken.
 10. De prijs is niet restitueerbaar en er zijn geen contante of andere alternatieve beloningen of prijzen beschikbaar. De Promoter behoudt zich het recht voor om een alternatieve prijs van gelijke of hogere waarde te vervangen.
 11. De Promoter behoudt zich het recht voor om posts of deelnames als ongeldig te beschouwen: (a) van derden, georganiseerde groepen of automatisch gegenereerd door een computer; (b) die onvolledig, beschadigd, gewijzigd of frauduleus zijn; of (c) die niet in alle opzichten overeenstemmen met deze algemene voorwaarden. De Promoter behoudt zich het recht voor om alle acties te ondernemen die hij redelijkerwijs nodig acht om zichzelf te beschermen tegen ongeldige claims en het recht om de toekenning of levering van een prijs in te houden totdat aan dergelijke controles wordt voldaan tot zijn redelijke tevredenheid.
 12. De Promoter behoudt zich het recht voor, in redelijkheid en in overeenstemming met alle relevante wetgeving en praktijkcodes, om de voorwaarden van de promotie te wijzigen of in te trekken. De Promoter behoudt zich het recht voor om elke deelnemer te diskwalificeren als hij op redelijke gronden kan aannemen dat de deelnemer een van de regels van de promotie heeft overtreden. De beslissing van de Promoter zal definitief zijn in alle zaken die verband houden met de Actie en er zal niet met de deelnemers worden gecorrespondeerd.
 13. Door deel te nemen aan de Actie, stemmen de deelnemers ermee in om e-mails van de Promoter te ontvangen over producten, aanbiedingen en acties van Quorn en - dat als ze een winnaar zijn - haar of zijn naam wordt aangekondigd op de website van de Promoter of via de sociale media van de Promotor. De Promoter deelt de gegevens van een deelnemer niet met derden zonder de toestemming van de deelnemer, behalve voor de doeleinden van de actie of om de Promoter te helpen wat betreft de communicatie met de deelnemers. Deelnemers kunnen ervoor kiezen om geen marketingcommunicatie te ontvangen door op de 'unsubscribe'-functie te klikken in de marketing-e-mails die ze ontvangen.
 14. De Promoter is niet verantwoordelijk voor deelnames aan de actie, reacties op Facebook/Instagram of e-mailmeldingen die verloren zijn gegaan, beschadigd of vertraagd zijn als gevolg van een netwerk, computerhardware of softwarefout van welke aard dan ook.
 15. De Promoter is niet aansprakelijk voor enige schade, verlies, aansprakelijkheid of letsel (afgezien van persoonlijk letsel of overlijden veroorzaakt door nalatigheid van de Promoter) veroorzaakt door zaken die betrekking hebben op deze prijstrekking.
 16. De promotie en deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de Nederlandse wetgeving en zijn onderhevig aan de exclusieve jurisdictie van Nederlandse rechtbanken. De Promotie en deze algemene voorwaarden hebben geen invloed op de wettelijke rechten van consumenten.
 17. Quorn Foods is de handelsnaam van Marlow Foods Limited, een in Engeland geregistreerde onderneming, ondernemingsnummer 01752242, met maatschappelijke zetel te Station Road, Stokesley, North Yorkshire TS9 7AB.
 18. QUORN is een geregistreerd handelsmerk van de Promoter in het Verenigd Koninkrijk en in andere landen. Alle andere handelsmerken in de Actie zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars.

Veganistische cadeaupakket vol pure chocolade

 1. Quorn Foods (de “Promoter”) houdt een gratis prijstrekking (de “Actie”) voor de onderstaande prijs (de “Prijs”). Voor de Promotie kunnen deelnemers gratis meedoen aan een prijstrekking en kans maken op 1X veganistische cadeaupakket vol pure chocolade.
 2. Aan de Actie kunnen deelnemers meedoen uit [Nederland]. Deelnemers moeten een postadres hebben in [Nederland] en 18 jaar of ouder zijn. Werknemers van de Promoter, hun directe familieleden en mensen die anderszins werkzaam zijn voor de Promoter zijn uitgesloten van deelname aan de Actie. Bewijs van naam, leeftijd en adres van de deelnemende personen (elk een “Deelnemer”) kunnen vereist zijn om de identiteit te controleren.
 3. De Actie begint op 08.04.19 en de sluitingsdatum van de Actie is om middernacht op 14.04.19 (de “Actieperiode”). Deelnames, ontvangen na de einddatum van de actieperiode van de prijstrekking, zijn niet geldig.
 4. De Actie wordt exclusief gehouden via het officiële Facebook-kanaal van Quorn Foods [Nederland]. Eén winnaar wordt geselecteerd op het genoemde platform.
 5. Deelnemers erkennen dat de Actie op geen enkele manier door Facebook gesponsord, gesteund of georganiseerd wordt. Deelnemers gaan ermee akkoord Facebook te vrijwaren van enige aansprakelijkheid in verband met de Actie.
 6. Om deel te nemen aan de Actie, moeten gebruikers de instructies volgen zoals beschreven in de actiepost op Facebook.
 7. Aan het einde van de deelnameperiode voor de prijstrekking wordt de winnaar geselecteerd via een willekeurige trekking uit alle geldige deelnames die voor de prijstrekking tijdens de deelnameperiode zijn ontvangen.
 8. In verband met de levering van de prijs, krijgt de winnaar 72 uur om te reageren op de kennisgeving van de Promoter dat hij of zij een winnaar is. Als een winnaar niet binnen 72 uur na de kennisgeving reageert, behoudt de Promoter zich het recht voor om zijn of haar prijs verbeurd te verklaren en deze opnieuw toe te wijzen aan een door de Promoter gekozen reservewinnaar.
 9. Zodra de winnaar contact heeft opgenomen met de Promoter om de levering van zijn of haar prijs te regelen, zal de Promoter de prijs aan hem of haar bekendmaken.
 10. De prijs is niet restitueerbaar en er zijn geen contante of andere alternatieve beloningen of prijzen beschikbaar. De Promoter behoudt zich het recht voor om een alternatieve prijs van gelijke of hogere waarde te vervangen.
 11. De Promoter behoudt zich het recht voor om posts of deelnames als ongeldig te beschouwen: (a) van derden, georganiseerde groepen of automatisch gegenereerd door een computer; (b) die onvolledig, beschadigd, gewijzigd of frauduleus zijn; of (c) die niet in alle opzichten overeenstemmen met deze algemene voorwaarden. De Promoter behoudt zich het recht voor om alle acties te ondernemen die hij redelijkerwijs nodig acht om zichzelf te beschermen tegen ongeldige claims en het recht om de toekenning of levering van een prijs in te houden totdat aan dergelijke controles wordt voldaan tot zijn redelijke tevredenheid.
 12. De Promoter behoudt zich het recht voor, in redelijkheid en in overeenstemming met alle relevante wetgeving en praktijkcodes, om de voorwaarden van de promotie te wijzigen of in te trekken. De Promoter behoudt zich het recht voor om elke deelnemer te diskwalificeren als hij op redelijke gronden kan aannemen dat de deelnemer een van de regels van de promotie heeft overtreden. De beslissing van de Promoter zal definitief zijn in alle zaken die verband houden met de Actie en er zal niet met de deelnemers worden gecorrespondeerd.
 13. Door deel te nemen aan de Actie, stemmen de deelnemers ermee in om e-mails van de Promoter te ontvangen over producten, aanbiedingen en acties van Quorn® en - dat als ze een winnaar zijn - haar of zijn naam wordt aangekondigd op de website van de Promoter of via de sociale media van de Promotor. De Promoter deelt de gegevens van een deelnemer niet met derden zonder de toestemming van de deelnemer, behalve voor de doeleinden van de actie of om de Promoter te helpen wat betreft de communicatie met de deelnemers. Deelnemers kunnen ervoor kiezen om geen marketingcommunicatie te ontvangen door op de 'unsubscribe'-functie te klikken in de marketing-e-mails die ze ontvangen.
 14. De Promoter is niet verantwoordelijk voor deelnames aan de actie, reacties op Facebook of e-mailmeldingen die verloren zijn gegaan, beschadigd of vertraagd zijn als gevolg van een netwerk, computerhardware of softwarefout van welke aard dan ook.
 15. De Promoter is niet aansprakelijk voor enige schade, verlies, aansprakelijkheid of letsel (afgezien van persoonlijk letsel of overlijden veroorzaakt door nalatigheid van de Promoter) veroorzaakt door zaken die betrekking hebben op deze prijstrekking.
 16. De promotie en deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de [Nederlandse] wetgeving en zijn onderhevig aan de exclusieve jurisdictie van [Nederlandse] rechtbanken. De Promotie en deze algemene voorwaarden hebben geen invloed op de wettelijke rechten van consumenten.
 17. Quorn Foods is de handelsnaam van Marlow Foods Limited, een in Engeland geregistreerde onderneming, ondernemingsnummer 01752242, met maatschappelijke zetel te Station Road, Stokesley, North Yorkshire TS9 7AB.
 18. QUORN is een geregistreerd handelsmerk van de Promoter in het Verenigd Koninkrijk en in andere landen. Alle andere handelsmerken in de Actie zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars.

Oktober Winactie

 1. Quorn Foods (de “Promoter”) houdt een gratis prijstrekking (de “Actie”) voor de onderstaande prijs (de “Prijs”). Voor de Promotie kunnen deelnemers gratis meedoen aan een prijstrekking en kans maken op 1X TACO KIT
 2. Aan de Actie kunnen deelnemers meedoen uit Nederland. Deelnemers moeten een postadres hebben in Nederland en 18 jaar of ouder zijn. Werknemers van de Promoter, hun directe familieleden en mensen die anderszins werkzaam zijn voor de Promoter zijn uitgesloten van deelname aan de Actie. Bewijs van naam, leeftijd en adres van de deelnemende personen (elk een “Deelnemer”) kunnen vereist zijn om de identiteit te controleren.
 3. De Actie begint op 02.10.18 en de sluitingsdatum van de Actie is om middernacht op 09.10.2018 (de “Actieperiode”). Deelnames, ontvangen na de einddatum van de actieperiode van de prijstrekking, zijn niet geldig.
 4. De Actie wordt exclusief gehouden via het officiële Facebook-kanaal van Quorn Foods Nederland. Eén winnaar wordt geselecteerd op het genoemde platform.
 5. Deelnemers erkennen dat de Actie op geen enkele manier door Facebook gesponsord, gesteund of georganiseerd wordt. Deelnemers gaan ermee akkoord Facebook te vrijwaren van enige aansprakelijkheid in verband met de Actie.
 6. Om deel te nemen aan de Actie, moeten gebruikers de instructies volgen zoals beschreven in de actiepost op Facebook.
 7. Aan het einde van de deelnameperiode voor de prijstrekking wordt de winnaar geselecteerd via een willekeurige trekking uit alle geldige deelnames die voor de prijstrekking tijdens de deelnameperiode zijn ontvangen.
 8. In verband met de levering van de prijs, krijgt de winnaar 72 uur om te reageren op de kennisgeving van de Promoter dat hij of zij een winnaar is. Als een winnaar niet binnen 72 uur na de kennisgeving reageert, behoudt de Promoter zich het recht voor om zijn of haar prijs verbeurd te verklaren en deze opnieuw toe te wijzen aan een door de Promoter gekozen reservewinnaar.
 9. Zodra de winnaar contact heeft opgenomen met de Promoter om de levering van zijn of haar prijs te regelen, zal de Promoter de prijs aan hem of haar bekendmaken.
 10. De prijs is niet restitueerbaar en er zijn geen contante of andere alternatieve beloningen of prijzen beschikbaar. De Promoter behoudt zich het recht voor om een alternatieve prijs van gelijke of hogere waarde te vervangen.
 11. De Promoter behoudt zich het recht voor om posts of deelnames als ongeldig te beschouwen: (a) van derden, georganiseerde groepen of automatisch gegenereerd door een computer; (b) die onvolledig, beschadigd, gewijzigd of frauduleus zijn; of (c) die niet in alle opzichten overeenstemmen met deze algemene voorwaarden. De Promoter behoudt zich het recht voor om alle acties te ondernemen die hij redelijkerwijs nodig acht om zichzelf te beschermen tegen ongeldige claims en het recht om de toekenning of levering van een prijs in te houden totdat aan dergelijke controles wordt voldaan tot zijn redelijke tevredenheid.
 12. De Promoter behoudt zich het recht voor, in redelijkheid en in overeenstemming met alle relevante wetgeving en praktijkcodes, om de voorwaarden van de promotie te wijzigen of in te trekken. De Promoter behoudt zich het recht voor om elke deelnemer te diskwalificeren als hij op redelijke gronden kan aannemen dat de deelnemer een van de regels van de promotie heeft overtreden. De beslissing van de Promoter zal definitief zijn in alle zaken die verband houden met de Actie en er zal niet met de deelnemers worden gecorrespondeerd.
 13. Door deel te nemen aan de Actie, stemmen de deelnemers ermee in om e-mails van de Promoter te ontvangen over producten, aanbiedingen en acties van Quorn en - dat als ze een winnaar zijn - haar of zijn naam wordt aangekondigd op de website van de Promoter of via de sociale media van de Promotor. De Promoter deelt de gegevens van een deelnemer niet met derden zonder de toestemming van de deelnemer, behalve voor de doeleinden van de actie of om de Promoter te helpen wat betreft de communicatie met de deelnemers. Deelnemers kunnen ervoor kiezen om geen marketingcommunicatie te ontvangen door op de 'unsubscribe'-functie te klikken in de marketing-e-mails die ze ontvangen.
 14. De Promoter is niet verantwoordelijk voor deelnames aan de actie, reacties op Facebook of e-mailmeldingen die verloren zijn gegaan, beschadigd of vertraagd zijn als gevolg van een netwerk, computerhardware of softwarefout van welke aard dan ook.
 15. De Promoter is niet aansprakelijk voor enige schade, verlies, aansprakelijkheid of letsel (afgezien van persoonlijk letsel of overlijden veroorzaakt door nalatigheid van de Promoter) veroorzaakt door zaken die betrekking hebben op deze prijstrekking.
 16. De promotie en deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de Nederlandse wetgeving en zijn onderhevig aan de exclusieve jurisdictie van Nederlandse rechtbanken. De Promotie en deze algemene voorwaarden hebben geen invloed op de wettelijke rechten van consumenten.
 17. Quorn Foods is de handelsnaam van Marlow Foods Limited, een in Engeland geregistreerde onderneming, ondernemingsnummer 01752242, met maatschappelijke zetel te Station Road, Stokesley, North Yorkshire TS9 7AB.
 18. QUORN is een geregistreerd handelsmerk van de Promoter in het Verenigd Koninkrijk en in andere landen. Alle andere handelsmerken in de Actie zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars.