Skip to main content
 1. Home
 2. Privacy

Privacy

Quorn Foods ("Quorn Foods", “we”, “wij”, "ons", "onze") respecteert uw privacy en hecht waarde aan het beschermen van uw persoonlijke gegevens. In deze privacyverklaring informeren we u over de manier waarop we met uw persoonlijke gegevens omgaan wanneer u onze website of onze andere online kanalen, inclusief sociale media, bezoekt, of wanneer u persoonlijke gegevens aan ons verstrekt per post, telefoon of e-mail. In deze privacyverklaring informeren we u ook over uw privacyrechten. Deze privacyverklaring is ingedeeld in onderdelen. Hieronder kunt u doorklikken naar een specifiek onderdeel.

 1. BELANGRIJKE INFORMATIE EN WIE WE ZIJN
 2. WELKE GEGEVENS WE OVER U VERZAMELEN
 3. HOE WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS VERZAMELEN
 4. HOE WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS GEBRUIKEN
 5. OPENBAARMAKING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS
 6. LANDEN WAARNAAR UW PERSOONLIJKE GEGEVENS WORDEN VERZONDEN EN WAAROM
 7. GEGEVENSBEVEILIGING
 8. BEWAREN VAN GEGEVENS
 9. UW WETTELIJKE RECHTEN

1. BELANGRIJKE INFORMATIE EN WIE WE ZIJN

HET DOEL VAN DEZE PRIVACYVERKLARING

Deze privacyverklaring bevat informatie over hoe we uw persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken. Het is belangrijk dat u deze privacyverklaring, en andere privacyverklaringen die we verstrekken op specifieke momenten waarop we persoonlijke gegevens over u verzamelen of verwerken, goed doorleest, zodat u volledig op de hoogte bent van hoe en waarom we uw gegevens gebruiken. Deze verklaring is een aanvulling op andere verklaringen en vervangt eerdere verklaringen niet.

GEGEVENSBEHEERDER

Marlow Foods Limited (t/a Quorn Foods) is geregistreerd in Engeland en Wales onder bedrijfsnr. 01752242 en ons geregistreerd kantoor op Station Road, Stokesley, TS9 7AB, is de gegevensbeheerder die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

We hebben een manager gegevensprivacy benoemd die verantwoordelijk is voor het beantwoorden van vragen over deze privacyverklaring. Als u vragen, opmerkingen of een verzoek hebt, dan kunt u contact met ons opnemen via de gegevens hieronder of door dit contactformulier in te vullen.

CONTACTGEGEVENS

Naam of titel van data privacy manager: David Bigley

E-mailadres: customer.services@quornfoods.com.

Postadres: Consumer Service, Quorn Foods, Station Road, Stokesley, North Yorkshire, TS9 7BR.

U hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Information Commissioner’s Office (ICO), de Britse toezichthouder voor gegevensbescherming (www.ico.org.uk).We willen echter graag proberen om u te helpen voordat u contact opneemt met de ICO. We stellen het dan ook op prijs als u eerst contact opneemt met ons.

WIJZIGINGEN IN DE PRIVACYVERKLARING

Deze versie is voor het laatst bijgewerkt op 13 december 2019. Neem contact met ons op als u eerdere versies wilt inzien. Als we in de toekomst wijzigingen aanbrengen in ons privacybeleid, dan worden deze op deze pagina gepubliceerd.

LINKS NAAR WEBSITES VAN DERDE PARTIJEN

Deze website kan links bevatten naar websites, plug-ins en toepassingen van derde partijen. Als u op deze links klikt of deze links toestaat, kunnen derde partijen gegevens over u verzamelen of delen. We hebben geen controle over en zijn niet verantwoordelijk voor deze websites van derde partijen. Wanneer u onze website verlaat, raden we u aan de privacyverklaring te lezen van elke website die u bezoekt.

2. WELKE GEGEVENS WE OVER U VERZAMELEN

Persoonlijke gegevens of persoonlijke informatie is alle informatie over een individu op basis waarvan deze persoon kan worden geïdentificeerd. Hieronder vallen geen gegevens waaruit de identiteit is verwijderd (anonieme gegevens).

We kunnen op de volgende manieren verschillende soorten persoonlijke gegevens over u verzamelen, gebruiken, opslaan en overdragen:

 • Identiteitsgegevens: uw naam en titel.
 • Contactgegevens: uw adres, e-mailadres en telefoonnummers.
 • Technische gegevens: uw internet protocol (IP)-adres, tijdzone en locatie, bezoekgegevens, weblogs, besturingssysteem en browser type, en andere technologie op de apparaten waarmee u deze website bezoekt.
 • Gebruiksgegevens: gegevens over hoe u onze website gebruikt en hoe onze website werkt in uw browser.
 • Marketing en communicatie: uw voorkeuren voor het ontvangen van marketingberichten en communicatie. Ook kunnen we geaggregeerde gegevens, zoals statistische of demografische gegevens, inclusief informatie over uw acties en gedrag op de website, voor elk doel verzamelen, gebruiken en delen, onder andere voor systeembeheer. Geaggregeerde gegevens kunnen worden afgeleid van uw persoonlijke gegevens, maar worden volgens de wet niet beschouwd als persoonlijke gegevens omdat uw identiteit niet direct of indirect kan worden afgeleid van deze gegevens.

3. HOE WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS VERZAMELEN

We gebruiken verschillende methoden om gegevens over u te verzamelen, onder andere via:

 • Directe interactie. U kunt gegevens met ons delen door formulieren in te vullen of door met ons te corresponderen per post, telefoon, e-mail of via sociale media. Het gaat hier om persoonlijke gegevens die u verstrekt wanneer u:
  • verzoekt om marketinginformatie;
  • uw gegevens met ons deelt in verband met een evenement;
  • meedoet aan een wedstrijd, aanbieding of onderzoek;
  • interactieve functies op onze website gebruikt; of
  • contact met ons opneemt of ons feedback geeft.
 • Geautomatiseerde technologieën of interacties. Als u onze website gebruikt, kunnen we automatisch gebruiksgegevens en technische gegevens verzamelen over uw apparatuur, uw acties en gedrag op de website en uw algemene internetgebruik. We verzamelen deze gegevens via cookies en andere soortgelijke technologieën (zie ons Cookiebeleid voor meer informatie).

4. HOE WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS GEBRUIKEN

We zullen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken voor zover de wet dit toelaat. We gebruiken uw persoonlijke gegevens voornamelijk in de volgende situaties:

 • Als we een contract met u aangaan of uitvoeren.
 • Voor zover dit nodig is voor onze rechtmatige belangen (of die van een derde partij) en deze belangen niet in strijd zijn met uw belangen en fundamentele rechten.
 • Wanneer we moeten voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting.

Meer informatie over deze wettelijke basissen vindt u hier: https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/lawful-basis-for-processing/#ib3.

Over het algemeen is onze verwerking van uw persoonlijke gegevens niet gebaseerd op toestemming als wettelijke basis, behalve in het geval van het versturen van direct marketing. U hebt te allen tijde het recht om uw toestemming voor marketing in te trekken door contact met ons te nemen.

WAARVOOR WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS GEBRUIKEN

Hieronder vindt u een overzicht van alle manieren waarop we uw persoonlijke gegevens kunnen gebruiken en de rechtsgrondslagen waarop dit gebruik is gebaseerd. We hebben ook aangegeven wat onze rechtmatige belangen zijn, indien van toepassing. Houd er rekening mee dat we uw persoonlijke gegevens volgens meer dan een wettelijke basis kunnen gebruiken, afhankelijk van het specifieke doel waarvoor we uw gegevens gebruiken.

Doel/activiteitType gegevensWettige basis voor verwerking
Om onze relatie met u te onderhouden:
(a) U informeren over wijzigingen in onze voorwaarden, in ons privacybeleid of op de website
(b) Het afhandelen van klantcontacten, vragen, claims, klachten of geschillen
(c) U verzoeken een beoordeling te geven of een enquête in te vullen
Identiteit, Contact, Marketing en communicatie.(a) Het uitvoeren van een contract met u of om precontractuele maatregelen te nemen naar aanleiding van uw verzoek om een contract met u af te sluiten
(b) Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
(c) Noodzakelijk voor onze rechtmatige belangen (om onze bestanden up-to-date te houden, te onderzoeken hoe klanten onze producten/diensten gebruiken, ons bedrijf verder te ontwikkelen en als input voor onze marketingstrategie)
Zodat u kunt deelnemen aan een wedstrijd of competitie of een enquête kunt invullenIdentiteit, Contact, Gebruik, Marketing en communicatie.(a) Het uitvoeren van een contract met u of om precontractuele maatregelen te nemen naar aanleiding van uw verzoek om een contract met u af te sluiten
(b) Noodzakelijk voor onze rechtmatige belangen (om te onderzoeken hoe klanten onze producten/diensten gebruiken, onze producten/diensten verder te ontwikkelen en ons bedrijf uit te breiden)
Om informatie te delen over onze nieuwe producten, producten waarvan we denken dat u ze interessant vindt en speciale aanbiedingen voor onze productenIdentiteit, Contact, Techniek, Marketing en communicatie.(a) Toestemming: als u informatie bij ons aanvraagt of als u gegevens met ons hebt gedeeld voor marketingdoeleinden.
Voor het beheer en behoud van ons bedrijf en onze website (inclusief het oplossen van problemen, gegevensanalyse, testen, systeemonderhoud, ondersteuning, rapportage en hosting van gegevens)Identiteit, Contact, TechniekNoodzakelijk voor onze rechtmatige belangen (voor onze bedrijfsvoering, het uitvoeren van administratie en IT-services, netwerkbeveiliging, om fraude te voorkomen en in het kader van een zakelijke reorganisatie of herstructurering van concerns)
Voor gegevensanalyse om onze website, producten/diensten, marketing, klantrelaties en klantervaringen te verbeteren en trends binnen onze website te herkennenTechniek, GebruikNoodzakelijk voor onze rechtmatige belangen (om verschillende soorten klanten voor onze producten en diensten te identificeren, om onze website up-to-date en relevant te houden, om ons bedrijf verder te ontwikkelen en als input voor onze marketingstrategie)

Neem contact met ons op voor meer informatie over het specifieke wettelijke gebruik op basis waarvan we uw persoonlijke gegevens verwerken wanneer meer dan een gebruik in de tabel wordt genoemd.

AANBIEDINGEN VAN ONS

We kunnen uw identiteit, contactgegevens, technische gegevens, gebruiksgegevens en marketing- en communicatiegegevens gebruiken om te bepalen wat we denken dat u wilt of nodig hebt, of wat we denken dat interessant voor u kan zijn. Zo beslissen we welke producten en aanbiedingen relevant voor u kunnen zijn (dit noemen we marketing). U ontvangt alleen marketingberichten van ons als u informatie bij ons hebt aangevraagd of als u uw gegevens aan ons hebt verstrekt voor marketingdoeleinden en u niet hebt aangegeven dat u deze marketingberichten niet wilt ontvangen.

MARKETING VAN DERDE PARTIJEN

We vragen uw uitdrukkelijke toestemming voordat we uw persoonlijke gegevens met derde partijen delen voor marketingdoeleinden.

OPTING OUT

U kunt ons of derde partijen op elk moment vragen u niet langer marketingberichten te sturen door contact met ons op te nemen via unsubscribe@quornfoods.com. Als u zich afmeldt van deze marketingberichten, dan geldt dit niet voor persoonlijke gegevens die we hebben verzameld op basis van wettelijk toegestaan gebruik anders dan toestemming om deze persoonlijke gegevens te verwerken.

COOKIES

Informatie over de cookies die we gebruiken op quorn.nl vindt u hier: https://www.quorn.nl/cookiebeleid.

WIJZIGING VAN DOELEINDEN

We gebruiken uw persoonlijke gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we deze gegevens verzamelen, tenzij we in alle redelijkheid van mening zijn dat we deze gegevens om een andere reden nodig hebben en deze reden overeenkomt met het oorspronkelijke doel. Neem contact met ons op voor uitleg over hoe de verwerking voor het nieuwe doel overeenkomt met het oorspronkelijke doel.

Houd er rekening mee dat we uw persoonlijke gegevens zonder uw medeweten of toestemming kunnen delen of openbaar maken in overeenstemming met bovengenoemde regels indien dit is vereist of toegestaan door de wet. Hieronder valt het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties voor bescherming tegen fraude.

5. OPENBAARMAKING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

Het is mogelijk dat we uw persoonlijke gegevens moeten delen met de volgende partijen voor de doeleinden die in de tabel in artikel 4 hierboven zijn genoemd:

 • Andere bedrijven in de Quorn Foods-groep die gezamenlijk optreden als gegevensbeheerder of verwerker.
 • Dienstverleners die diensten aan de klant, marketingservices en IT- en systeembeheer verlenen.
 • Professionele adviseurs, waaronder advocaten, bankiers, accountants en verzekeraars die financiële diensten, juridische diensten, verzekeringen en boekhoudkundige diensten aanbieden.
 • De HMRC (Britse belastingdienst), toezichthouders en andere instanties waaraan verwerkingsactiviteiten in bepaalde omstandigheden moeten worden gemeld.
 • Derde partijen waaraan of waarmee we delen van ons bedrijf of onze activa besluiten te verkopen, over te dragen of samen te voegen. We kunnen ook besluiten om andere bedrijven over te nemen of te fuseren met andere bedrijven. Als er een verandering plaatsvindt binnen ons bedrijf, mogen de nieuwe eigenaren uw persoonlijke gegevens op dezelfde manier gebruiken zoals uiteengezet in deze verklaring.

We eisen van alle derde partijen dat ze de veiligheid van uw persoonlijke gegevens waarborgen en uw gegevens verwerken in overeenstemming met de wet. We staan onze externe dienstverleners niet toe om uw persoonlijke gegevens te gebruiken voor hun eigen doeleinden en geven hen alleen toestemming om uw persoonlijke gegevens te verwerken voor bepaalde doeleinden en in overeenstemming met onze instructies.

6. LANDEN WAARNAAR UW PERSOONLIJKE GEGEVENS WORDEN VERZONDEN EN WAAROM

Quorn Foods is Wereld actief. Dit betekent dat uw persoonlijke gegevens kunnen worden overgedragen over internationale grenzen heen. In dit onderdeel wordt uitgelegd wanneer dit kan gebeuren en hoe we uw privacy en rechten beschermen.

Als u contact met ons opneemt vanuit een land buiten het Verenigd Koninkrijk en u informatie aan ons verstrekt, dan deelt u deze informatie met Quorn Foods in het Verenigd Koninkrijk, waar onze websiteservers zijn ondergebracht. Om berichten, vragen en klachten te kunnen beantwoorden, kunnen de gegevens die u aan ons verstrekt vervolgens worden overgedragen aan, verwerkt in en gedeeld met onze groepsmaatschappijen of een partner in een ander land die ons helpen onze diensten te verlenen en assisteren bij het afhandelen en oplossen van uw vraag. In bepaalde situaties betekent dit dat uw persoonlijke gegevens worden overgedragen buiten het Verenigd Koninkrijk naar het land waar de groepsmaatschappij of de partner is gevestigd die uw vraag afhandelt; deze andere landen hebben niet altijd dezelfde uitgebreide gegevensbeschermingswetgeving met dezelfde dekking als het Verenigd Koninkrijk. Als u bijvoorbeeld als klant in de Filippijnen uw vraag vanuit de Filipijnen verstuurt, dan delen we uw persoonlijke gegevens met ons kantoor in de Filippijnen zodat zij ons kunnen helpen bij het afhandelen en oplossen van uw vraag. Als u contact met ons opneemt vanuit het Verenigd Koninkrijk of de EU, dan worden uw persoonlijke gegevens niet overgedragen buiten het Verenigd Koninkrijk of de Europese Economische Ruimte (EER).

Wanneer we uw persoonlijke gegevens overdragen naar landen buiten het Verenigd Koninkrijk, dan nemen we maatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens op dezelfde manier worden beschermd door van de groepsmaatschappijen en derde partijen die uw gegevens ontvangen te eisen dat ze hiervoor voldoende waarborgen bieden indien dit door wetgeving wordt voorgeschreven of indien deze wetgeving onvoldoende is.

Neem voor meer informatie over internationale overdracht van uw persoonlijke gegevens contact op met onze manager gegevensbescherming: customer.services@quornfoods.com.

7. GEGEVENSBEVEILIGING

We beschikken over passende beveiligingsmaatregelen om te voorkomen dat uw persoonlijke gegevens per ongeluk verloren raken, op ongeautoriseerde manier worden gebruikt of geraadpleegd, of worden veranderd of doorgegeven. Bovendien beperken we de toegang tot uw persoonlijke gegevens tot werknemers, vertegenwoordigers, leveranciers en andere derde partijen die deze om zakelijke redenen moeten kunnen inzien. Zij zullen uw persoonlijke gegevens uitsluitend verwerken volgens onze instructies en ze zijn verplicht uw gegevens vertrouwelijk te behandelen.

We hebben procedures om elk vermoeden van inbreuk op uw persoonlijke gegevens af te handelen en zullen u, waar nodig of wanneer dit wettelijk verplicht is, hiervan op de hoogte stellen, evenals, indien van toepassing, de instantie die verantwoordelijk is voor dit soort inbreuken.

8. BEWAREN VAN GEGEVENS

We bewaren uw persoonlijke gegevens zolang dit nodig is om te voldoen aan de doelstellingen waarvoor we ze hebben verzameld, inclusief voor het voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige of rapportagevereisten.

Voor het bepalen van de passende bewaarperiode voor persoonlijke gegevens gaan we uit van de hoeveelheid, de aard en de gevoeligheid van de persoonlijke gegevens, mogelijke risico’s op schade als gevolg van ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens, de doeleinden waarvoor we uw persoonlijke gegevens verwerken en of we deze doeleinden op andere manieren kunnen bereiken, en de wettelijke eisen die van toepassing zijn. Details over de bewaarperiode voor verschillende aspecten van uw persoonlijke gegevens kunt u vinden in ons bewaarbeleid, dat u bij ons kunt opvragen.

Het is belangrijk dat de persoonlijke gegevens die we over u bezitten correct en actueel zijn. Laat het ons weten als uw persoonlijke gegevens zijn veranderd zolang u nog een relatie met ons onderhoudt.

9. UW WETTELIJKE RECHTEN

In bepaalde omstandigheden heeft u rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens op basis van gegevensbeschermingswetgeving. Het gaat hier om:

 • verzoek om inzage van uw persoonlijke gegevens;
 • verzoek om uw persoonlijke gegevens te corrigeren;
 • verzoek om uw persoonlijke gegevens te verwijderen;
 • bezwaar maken tegen het verwerken van uw persoonlijke gegevens;
 • verzoek om verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken;
 • verzoek om uw persoonlijke gegevens over te dragen;
 • recht om uw toestemming in te trekken.

Meer informatie over uw rechten vindt u hier: https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/individual-rights/.

Neem als u gebruik wilt maken van een van deze rechten contact met ons up via customer.services@quornfoods.com.

U hoeft niet te betalen om toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens (of de andere rechten uit te oefenen). We kunnen echter een redelijk bedrag in rekening brengen als uw verzoek duidelijk ongegrond, repetitief of buitensporig is. In deze omstandigheden kunnen we ook weigeren om in te gaan op uw verzoek.

We kunnen ook vragen om een bewijs van uw identiteit. Dit is een veiligheidsmaatregel om er zeker van te zijn dat persoonlijke gegevens niet worden verstrekt aan personen die hier geen recht op hebben.