Skip to main content
 1. Home
 2. Voorwaarden

Voorwaarden

Wie we zijn

Deze website (onze site) wordt beheerd door Quorn Foods, eigenaar van de QUORN® - merk en de handelsnaam van Marlow Foods Limited. Wij zijn geregistreerd in Engeland en Wales onder nummer 01752242 en onze zetel en voornaamste handelspartners adres is Station Road, Stokesley, TS9 7AB, UK.

Gebruiksvoorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden (deze voorwarden) gelden voor uw gebruik van onze site en via onze website ga je akkoord met deze overeenkomst. Wij kunnen van tijd tot tijd deze voorwaarden wijzigen en door verder te gaan om onze site te gebruiken aanvaardt u deze wijzigingen.

Als u niet akkoord met deze voorwaarden gaat, gelieve onze site niet te gebruiken.

Toegang tot onze site

Wij garanderen niet dat de site of enige inhoud altijd beschikbaar is of wordt niet onderbroken. We mogen schorsen, intrekken of beperken tot de beschikbaarheid van onze site of enig deel daarvan voor zakelijke en operationele redenen.

Wij kunnen bijwerken en wijzigen brengen op onze site van tijd tot tijd. Wij kunnen uw toegang tot gebruik van onze website beëindigen om welke reden dan ook.

U bent verantwoordelijk voor het configureren van uw computer hardware en software op de juiste wijze en met uw eigen virusbescherming en cyberveiligheid voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van onze site.

Informatie op onze website

Onze site en inhoud, is voor uw algemene informatie en gebruik. Site-inhoud is onderhevig aan verandering zonder kennisgeving. Informatie op onze site kunnen algemene fitness, voeding en gezondheid informatie geven maar is niet bedoeld als vervanging van professioneel medisch advies en is niet bedoeld voor diagnose of behandeling. U moet uw arts raadplegen voor medisch advies of diensten met inbegrip van die adviezen alvorens een nieuw dieet of trainingsprogramma. Vooraf overleg met uw arts is vooral belangrijk als u jonger bent dan achttien (18) jaar, zwanger, borstvoeding of gezondheidsproblemen hebt. Negeer nooit een professioneel medisch advies of een uitstel vanwege iets dat u gelezen hebt op onze site.

Wij proberen ervoor te zorgen dat de informatie op onze website accuraat is, maar houd er rekening mee dat wij niet aansprakelijk of verantwoordelijk zijn voor enig vertrouwen dat u of iemand anders met wie u een van onze inhoud misschien plaats op de informatie die wij bieden. Toegang tot onze site is kosteloos en hebben als zodanig geen verplichting of garantie dat informatie altijd accuraat en up-to-date is.

Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle producten, diensten of informatie op onze site voldoet aan uw individuele behoeften. Het is ook uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat elke recepten of recept geschikt zijn voor uw dieet en medische eisen en voorkeuren of uw allergieën of intoleranties (of die van anderen).

Eigendom en rechten

Onze site, waaronder de vormgeving en inhoud, is eigendom van ons of onze licentiegevers. Hij wordt beschermd door het auteursrecht en andere rechten, met alle rechten voorbehouden aan ons en onze licentiegevers. Onze intellectuele eigendomsrechten zijn handelsmerken, merknamen en het ontwerp, lay-out, blik en uitstraling van onze site.

QUORN en alle QUORN logos zijn onze handelsmerken en geregistreerde handelsmerken en worden beschermd door de wetgeving van het Verenigd Koninkrijk en international, alle rechten zijn voorbehouden aan ons.

Zolang u voldoet aan deze voorwaarden, kunt u afdrukken, opslaan en/of downloaden van de webpagina's van onze site voor uw persoonlijk gebruik maar mag niet anderszins kopiëren, publiceren, verkopen, in licentie geven, wijzigen, bewerken, distribueren, verzenden, weergeven of afgeleide werken creëren of enig ander gebruik van enig deel van onze website of onze content. U kunt echter gebruikmaken van recepten en recept op onze site onbeperkt tenzij anders aangegeven waar ze verschijnen.

Beleid voor acceptabel gebruik

Onze site is alleen voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Als u gebruik wilt maken van onze site voor commerciële doeleinden, gelieve contact met ons om hiervoor een toestemming te vragen.

U mag geen gebruik maken van onze website:

 • Op welke manier of voor enig onrechtmatig doel of enig doel dat onwettig is of verboden door deze gebruiksvoorwaarden.
 • Op een wijze die frauduleus of onrechtmatig of frauduleus, op een manier die frauduleuze doel of tot gevolg heeft.
 • Uit te zenden, of het aanschaffen van het verzenden van, ongevraagde of onbevoegde reclame of promotiemateriaal of enige andere vorm van soortgelijk verzoek (bijvoorbeeld ' spam')
 • Om alle persoonlijke gegevens anders dan uw eigen informatie
 • Ondernemen van alle andere activiteiten die in strijd zou zijn met de Engelse Computer misbruik Act 1990 of wetten in andere landen.

Het gebruik van onze website mag niet:

 • Lasterlijk zijn, onwettig, obsceen, beledigend, hatelijk, opruiend, bedreigende, invasieve van iemands privacy of anderszins verwerpelijk
 • Bevordering van discriminatie op grond van ras, geslacht, nationaliteit, handicap, godsdienst of overtuiging, seksuele geaardheid, een transseksueel persoon, of leeftijd
 • Inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot, het auteursrecht, modellenrecht, databankenrecht, octrooien, merken, morele of performer klopt, of enige andere derde partij rechts
 • Waarschijnlijk om lastig te vallen, boos, alarm of angst veroorzaken aan enig ander persoon
 • Bevat een instructie, advies, of inhoud die kan leiden tot schade of letsel aan personen of op computers of systemen
 • Moedig iederen te plegen of ondersteunen alle onrechtmatige of strafbare handeling of mogelijk onwettige of strafbare handeling
 • Wijziging van onze inhoud of de indruk geven dat de inhoud van ons is terwijl dit niet het geval is, of uit te geven voor een andere persoon of een onjuiste voorstelling te geven van uw identiteit of verwantschap met een persoon
 • Geen reclame
 • Vermelden naam, adres, telefoon, mobiel, e-mailadres of andere persoonlijke gegevens ten aanzien van individuele
 • In strijd met een wettelijke verplichting jegens een derde partij, zoals een contractuele verplichting of een recht van vertrouwen.

Het is u niet toegestaan:

 • Poging tot onbevoegd toegang te verkrijgen, beschadigen of storen: een deel van onze site; elke uitrusting of het netwerk waarop onze site is opgeslagen; Alle software die wordt gebruikt bij het aanbieden van onze site; of enige apparatuur, netwerk, software of databases in eigendom of gebruik door derden die verbonden is aan onze site
 • Aanval op onze site via een ontkennen van diensten aanval of een distribueren ontkennen van diensten aanval
 • Opzettelijk gebruik van onze site om gegevens te verzenden, geen upload van materiaal met virussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, toetsaanslag inlog, spyware, adware of andere schadelijke programma's of soortgelijke computer code ontworpen om een ongunstige invloed te kunnen hebben op de werking van computersoftware of -hardware
 • Kopteksten te vervalsen of anderszins identificerende informatie te imiteren, Maskeer uw identiteit of beweren om iemand anders te zijn

We kunnen alle informatie die wij over u hebben openbaarmaken (inclusief uw identiteit) als we dit nodig in het kader van een onderzoek of een klacht over uw gebruik van onze website, om juridische stappen te ondernemen tegen iedereen schendend of bemoeienis met onze site, rechten of eigendommen of die wij noodzakelijk achten om te voldoen aan toepasselijk recht, een wettelijke bepaling, juridische procedure of overheidsaanvraag.

Persoonlijke gegevens en privacy

Lees a.u.b onze Privacy-beleid dat deel uitmaakt van deze voorwaarden. Ons Privacybeleid wordt uitgelegd welke persoonlijke gegevens wij verzamelen en hoe wij deze gebruiken en deze persoonlijke informatie beschermen. U erkent dat de communicatie via Internet nooit volledig privé of beveiligd zijn.

Links op onze website

Waar onze site links bevatten naar andere websites en bronnen van derden, worden deze links uitsluitend voor uw informatie en gemak. U verlaat onze website als u deze koppelingen gebruikt. Wij hebben geen controle over en zijn niet verantwoordelijk voor deze websites en/of bronnen of hun inhoud of beschikbaarheid. Wij bekrachtig ze niet en maken geen verplichtingen over hen, of enig materiaal die daar zich bevindt, of eventuele resultaten die kunnen worden verkregen uit het gebruik ervan. Als u besluit toegang te krijgen om een van de websites van derden die gekoppeld aan onze website, gaat u ermee akkoord dat u uw eigen onafhankelijke oordeel over hen moet gebruiken.

Linken naar onze website

U mag alleen koppelen aan (maar niet repliceren) onze startpagina als u vooraf onze schriftelijke toestemming en een link verkrijken op een manier die eerlijke en legale en niet schadelijk is voor onze reputatie of exploiteren. U mag geen link op zodanige wijze dat geen vorm van associatie, goedkeuring of bekrachtiging van onze kant waar deze nog niet bestaat.

U mag geen link van een website die geen eigendom zijn van u. Wij behouden het recht om toestemming te koppelen zonder voorafgaande kennisgeving.

Onze website mag niet worden ingelijst op andere sites, noch mag u een koppeling maken naar een onderdeel van onze website dan de startpagina. De website waar u de stamcellen moet voldoen aan onze Beleid voor acceptabel gebruik

Gebruiker-geproduceerde inhoud

Onze site en onze sociale media kanalen bevatten inhoud die geüpload door andere gebruikers. Hun inhoud is niet geverifieerd of goedgekeurd door ons, maar wij zullen ons best doen om snel te reageren op overtredingen van onze Beleid voor acceptabel gebruik, we zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud. De standpunten van andere gebruikers op onze site of sociale mediakanalen moeten niet worden opgevat als een weerspiegeling van onze standpunten of waarden.

Als u het uploaden of een inhoud verzenden, gaat u akkoord met ons een niet-exclusieve licentie voor het gebruik van deze content voor enig doel in alle landen en afzien van uw morele rechten in of in verband met die inhoud. Hoewel u nog steeds uw auteursrecht of andere rechten in uw content handhaven behouden wij ons het recht voor vrij gebruik, bewerken, wijzigen, reproduceren, publiceren, openbaar maken en/of verspreiden materiaal in uw content in elk formaat en materiaal en voor alle doeleinden. Ons recht zal kosteloos, doorlopende en sub-licentie.

Onze verantwoordelijkheid om u

ONZE SITE WORDT GELEVERD "ZOALS IS" EN "ZOALS BESCHIKBAAR" VOOR GEBRUIK EN BROWSEN OP EIGEN RISICO EN ZONDER ENIGE EXPLICIETE OF IMPLICIETE VERKLARINGEN OF GARANTIES (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, INCLUSIEF ALLE GARANTIES EN VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EIGENDOM EN NIET-INBREUKMAKENDHEID, NAUWKEURIGHEID, VRIJ ZIJN VAN GEBREKEN, BESCHIKBAARHEID, ONONDERBROKEN GEBRUIK, DAT HET GEBRUIK VAN ONZE SITE IS IN OVEREENSTEMMING MET DE TOEPASSELIJKE WETGEVING EN ALLE GARANTIES IMPLICIET UIT EEN CURSUS VAN BEHANDELING OF HANDELSGEBRUIK). HET MATERIAAL EN DE INFORMATIE OP ONZE SITE KAN TECHNISCHE ONNAUWKEURIGHEDEN OF TYPOGRAFISCHE FOUTEN BEVATTEN. WIJ DOEN GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES MET BETREKKING TOT ONZE WEBSITE OF DE INFORMATIE EN MATERIALEN DIE OP ONZE SITE.

WIJ GEVEN GEEN GARANTIE OF DAT: (I) ONZE SITE WORDT CONTINU BESCHIKBAAR OF VERKRIJGBAAR BIJ ALLE; (II) ONZE SITE AAN UW EISEN ZAL VOLDOEN; (III) DE INFORMATIE OP ONZE SITE UP-TO-DATE, VOLLEDIG, JUIST, NAUWKEURIG EN NIET-MISLEIDEND; (IV) WERKING VAN ONZE SITE ONONDERBROKEN ZAL ZIJN OF EEN VIRUS- OF FOUTLOOS; OF (V) FOUTEN ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD. MONDELING OF SCHRIFTELIJK ADVIES VERSTREKT DOOR ONS OF ONZE ERKENDE AGENTEN NIET EN ZAL NIET TOT ENIGE GARANTIE.

IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN IS DE UITSLUITING VAN IMPLICIETE GARANTIES NIET TOEGESTAAN, HETGEEN BETEKENT DAT SOMMIGE OF ALLE VAN DE BOVENSTAANDE UITSLUITINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING. RAADPLEEG UW LOCALE WETTEN

Bijzondere wetten kunnen gelden voor onze wettelijke aansprakelijkheid als gevolg van de levering van producten aan u.

MET INACHTNEMING VAN HET TOEPASSELIJKE RECHT, WAARONDER GARANTIES MET BETREKKING TOT DE AANSPRAKELIJKHEID VOOR PERSOONLIJK LETSEL OF NIET-REGELS WETTELIJKE RECHTEN DIE U HEBT ALS U EEN NATUURLIJKE PERSOON, ZAL IN GEEN GEVAL WIJ OF ONZE MEDEWERKERS, MANAGERS, WERKNEMERS, AANDEELHOUDERS OF AGENTEN: A) AANSPRAKELIJKHEID TEN OPZICHTE VAN U MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN ONZE SITE, INHOUD OF MATERIALEN IN OF VIA ONZE WEBSITE (INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, SCHADE VEROORZAAKT DOOR OF VOORTVLOEIENDE UIT HET GEBRUIK DOOR U VAN INFORMATIE VERKREGEN UIT DE VS), OF ENIGE ANDERE SCHADE DIE HET GEVOLG ZIJN VAN FOUTEN, WEGLATINGEN, ONDERBREKINGEN, VERWIJDERINGEN VAN BESTANDEN OF E-MAIL, FOUTEN, DEFECTEN, VIRUSSEN, VERTRAGING IN OPERATIE OF UITZENDING OF ENIG VERZUIM VAN PRESTATIES, AL DAN NIET VOORTVLOEIENDE UIT DADEN VAN GOD, COMMUNICATIESTORING, DIEFSTAL, VERNIETIGING OF ONBEVOEGDE TOEGANG TOT ONZE GEGEVENS, INFORMATIE OF DIENSTEN; OF (B) AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE, CONSEQUENTIËLE, PUNITIEVE OF EXEMPLAIRE SCHADE OF GEVOLGSCHADE OF SCHADE WEGENS VERLIES VAN GOODWILL, WINSTDERVING, VERLIES, DIEFSTAL OF BESCHADIGING VAN GEGEVENS OF INFORMATIE, OF DE ONMOGELIJKHEID OM ONZE SITE TE GEBRUIKEN OF BEPAALDE ASPECTEN ERVAN. DE ENIGE REMEDIE IS TE STOPPEN MET HET GEBRUIK VAN ONZE SITE. DE BOVENSTAANDE BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID IS VAN TOEPASSING VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET IN HET DESBETREFFENDE RECHTSGEBIED.

UW BEVOEGDHEID MAG NIET TOESTAAN DAT DEZE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID, ZODAT SOMMIGE OF ALLE VAN HEN ZIJN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING. RAADPLEEG UW LOKALE WETTEN.

Toepasselijk recht

Engelse recht is van toepassing op deze voorwaarden en uw gebruik van onze site en de Engelse rechtbanken zullen exclusieve jurisdictie hebben over elk geschil of aanspraak door jou. Als u een consument bent in de Europese Unie hebt u misschien het recht om een vordering voor de rechtbanken van het land waarin u woont.

Onze site wordt beheerd in Engeland en is bestemd voor browsen en gebruik in het land aangegeven door de landcode en het adres van de website die gebruikt is om toegang te krijgen tot onze website (bijvoorbeeld .de: Duitsland). Onze website is niet gericht tot, noch bestemd voor verspreiding of gebruik door elke natuurlijke persoon of entiteit in elk rechtsgebied of land waar de publicatie of de beschikbaarheid van onze site en distributie of het gebruik ervan strijdig zou zijn met de lokale wet- en regelgeving. Als u kiest om toegang te krijgen tot deze site van buiten het land aangegeven door de landcode en het adres van de website die gebruikt is om toegang te krijgen tot onze website, bent u verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving.

Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan alle wettelijke rechten die u hebt als u een natuurlijk person bent. Indien enig onderdeel van deze algemene voorwaarden geacht wordt onwettig, nietig, of om welke reden dan ook onuitvoerbaar zal dat onderdeel worden genegeerd en heeft geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige onderdelen.

Neem contact met ons op

Mocht u vragen hebben over deze voorwaarden, neem dan gerust contact met ons op customer.services@quornfoods.com

Bijgewerkt op: 26 maart 2018